cover stranice komunikacija-02

Prijava sažetka / Abstracts

PRIJAVA SAŽETKA / ABSTRACTS

Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku. / The abstracts should be submitted in Croatian or English

Upute za pisanje sažetaka / Instruction for writing abstracts

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku /
  abstracts should be written in Croatian or English
 • opseg sažetka: do 350 riječi / abstracts lenght: up to 350 words
 • naslov sažetka pisati velikim slovima /
  abstract headlines should be written in capital letters
 • ime i prezime autora i koautora pisati bez titule /
  first and last name of the author and co-authors, without title
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora /
  author’s and co-author’s name of institution, city and country
 • e-mail adresa autora / author’s e-mail address
 • tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak /
  text of the abstract: aim of the study, methods, results, and conclusion
 • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor / original abstracts will not be proofread – linguistic accuracy is the responsibility of the author
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen /
  previously published abstract will not be accepted

Upute za slanje sažetaka / Instructions for submitting abstracts

Sažeci se šalju kroz online formu dostupnu na: / Abstracts should be submitted only via the online submission form available on the Conference web site:

 www.komunikacijaumedicini.com

Molimo ne šaljite više kopija istog sažetka. Dobit ćete potvrdu da je vaš sažetak prosljeđen na ocjenu Znanstvenom odboru zajedno s brojem sažetka koji će mu biti dodijeljen. Molimo sačuvajte taj broj i pozovite se na njega u korespondenciji s tehničkim organizatorom vezanoj uz sažetak. / Please do not submit multiple copies of the same abstract. You will receive confirmation that your abstract has been forwarded to the Scientific Committee for review, indicating the abstract number which it has been allocated. Please refer to the abstract number in all correspondence regarding the abstract.

Rok za slanje sažetaka: 25. kolovoza 2022.
Rok za prihvaćanje sažetaka: 1. rujna 2022.

Deadline for submitting abstracts: 25 August 2022
Deadline for accepting abstracts: 1 September 2022

Upute za prezentacije / Instructions for presentations

 • prezentacije mogu biti na hrvatskom ili engleskom /
  presentations should be in Croatian or English
 • na kongresu će se koristiti PC računala. Prezentacije trebaju biti pripremljene u Microsoft PowerPoint (PPT) programu. / PCs will be used at the congress. Presentations should be prepared in Microsoft PowerPoint (PPT) program
 • format LCD projektora: 16:9 / projector’s format: 16:9
 • predavači se mole da se pridržavaju vremena određenog za usmena izlaganja jer će nakon isteka istog prezentacija biti elektronski prekinuta / speakers are kindly asked to adhere to the proposed time limits for presentations – after the designated time runs out, the presentation will be terminated
 • predavači se mole da medij s predavanjem predaju tehničaru u dvorani najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju / speakers are kindly asked to prepare their presentations at least 1 hour before their lecture and give them to the technician