cover stranice komunikacija-02

Organizacija / Organizers

ORGANIZATORI / ORGANIZERS

Centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - CEPAMET

Center for palliative medicine, medical ethics and communication skills, School of Medicine, University of Zagreb – CEPAMET

Zagreb Institute for Health Culture – ZIKZ

Zagreb Institute for Health Culture – ZIKZ

POKROVITELJI / UNDER THE AUSPICES OF

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Ministry of Health of the Republic of Croatia

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia

PODRŽAVATELJI / SUPPORTERS

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu

Croatian Medical Association, Croatian Society for Palliative Medicine

Dom zdravlja Ljubuški

Health Center Ljubuški

Dom zdravlja Dubrovnik

Health Center Dubrovnik

Udruga “Rast“

Association "Rast"

Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Policijska udruga hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Policijska udruga hrvatskih branitelja Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava

Centar za razvoj osobnih kompetencija i zaštitu ljudskih prava

Ekonomski fakultet u Osijeku

Ekonomski fakultet u Osijeku

Hrvatska udruga medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata

Hrvatska udruga medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata

Humanitarna udruga - Branitelj pomaže branitelju

Humanitarna udruga - Branitelj pomaže branitelju

Cerebro Osijek

Cerebro Osijek

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan

Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

Opća bolnica Dr. Tomislav Bardek Koprivnica

Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

The Faculty of Graphic Arts of the University of Zagreb

Klinika za psihijatriju Vrapče

University Psychiatric Hospital Vrapče

Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb “Sveti Rafael“ Strmac

Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb “Sveti Rafael“ Strmac

Hrvatska psihološka komora

Hrvatska psihološka komora

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi HLZ-a

Hrvatska Alzheimer Alijansa

Hrvatska Alzheimer Alijansa

Sveučilište Sjever

University North

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi

Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi

Udruga veterana 122. br. HV Đakovo

Udruga veterana 122. br. HV Đakovo

Županijska specijalna bolnica Insula

Županijska specijalna bolnica Insula

Prehrambeno biotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Faculty of food technology and biotechnology of the University of Zagreb

Istarski domovi zdravlja

Istarski domovi zdravlja

ORGANIZACIJSKI ODBORORGANIZING COMMITTEE

Predsjednica / President: Marijana Braš
Članovi / Members: Neda Pjevač, Snježana Kaštelan, Martina Matovinović, Karla Bilandžić, Mario Cvek, Barbara Kalenić, Bernarda Braš, Branko Ištvančić, Nikša Kušelj, Ivana Đurić

ZNANSTVENI ODBORSCIENTIFIC COMMITTEE

Predsjednik / President: Veljko Đorđević
Članovi / Members: Dragan Babić (BiH), Tatjana Bačun, Latinka Basara, Branko Bazdan, Dražen Begić, Miroslav Bekavac Bešlin, Fran Borovečki, Lovorka Brajković, Miroslav Bekavac-Bešlin, Andreja Bogdan, Marijana Braš, Petrana Brečić, Silva Butković Soldo, Venija Cerovečki, Ivan Ćelić, Katija Ćulav, Dunja Degmečić, Vida Demarin, Mato Devčić, Danijela Lana Domitrović, Nikola Drobnjak, Nikola Đaković, Nataša Đuran, Laura Ferenčaba, Julijana Franinović Marković, Igor Filipčić, Petra Folnegović Grošić, Jadranka Frece, Danko Friščić, Darko Fruk, Srećko Gajović, Majda Grah, Vladimir Grošić, Hrvoje Handl, Marija Heffer, Vedrana Iveta, Miro Jakovljević, Mladen Janjanin, Bojan Jelaković, Melita Jukić, Svjetlana Kalanj Bogna, Dubravka Kalinić, Branka Kandić-Splavski, Marija Kasalo, Snježana Kaštelan, Željko Kaštelan, Josipa Kern, Lidija Kladarić, Nataša Klepac, Sanja Kocijančić-Petričević, Lana Kovač Bilić, Mirjana Kujundžić Tiljak, Zvonko Kusić, Jasna Lovrić, Jasna Macan, Darko Marčinko, Martina Matovinović, Marjeta Majer, Tomislav Meštrović, Alma Mihaljević-Peleš, Ivica Mihaljević, Davor Miličić, Veljko Miljević, Ninoslav Mimica, Maja Miškulin, Filip Mustač, Zoran Najdanović, David Oliver (Kent, UK), Slavko Orešković, Stjepan Orešković, Mirko Palić, Ružica Palić Kramarić, Krešimir Pandžić, Fuad Pašić (BiH), Nada Pjevač, Neda Pjevač, Ivica Rubelj, Aleksandar Savić, Zoltan Siflis (HUN), Nikola Sikirica, Anamarija Soldo Koruga, Vesna Šendula Jengić, Hrvoje Šikić, Miljenka Šimec, Mirna Šitum, Helena Štimac, Sandra Šućurović, Srđana Telarović, Natalija Tutek, Darko Ujević, Davor Vagić, Domagoj Vidović, Vlasta Vučevac, Sandra Vuk Pisk, Tea Vukušić Rukavina, Lada Zibar, Ivica Zlodi, Tamara Živković Ivanović

Znanstveno stručni programScientific Committee

Znanstveno-stručni program uključuje: plenarna predavanja, panel diskusije, kratke usmene prezentacije. /

The scientific programme  includes: plenary lectures, panel discussions, short oral presentations.