cover stranice komunikacija-02

Opće informacije / General Information

OPĆE INFORMACIJE / GENERAL INFORMATION

Službeni jezici / Official languages
Službeni jezici Kongresa su hrvatski i engleski. Simultano prevođenje neće biti osigurano. / Official languages are Croatian and English. Simultaneous translation will not be provided.

Vrednovanje i potvrda o sudjelovanju / Certificate of attendance
Sudjelovanje na Kongresu bodovat će se sukladno Pravilnicima strukovnih komora (Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska psihološka komora, Hrvatska komora socijalnih radnika). Potvrde o sudjelovanju u pdf. formatu će biti poslane na e-mail adrese svim registriranim sudionicima nakon Kongresa. / A Certificate of attendance in pdf. format will be sent to the e-mail addresses of all registered participants after the Conference.

Službene oznake / Official badges
Svi registrirani sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će službene kongresne oznake (ID kartice) koje su obvezni nositi cijelo vrijeme trajanja Konferencije. / All registered participants with paid registration fee will receive official congress badges (ID cards) which they are obliged to wear for the entire duration of the Conference.

Pismo poziva / Letter of Invitation
Za dobivanje poziva Organizacijskog odbora za sudjelovanje na Konferenciji, potrebnog za dobivanje vize i za pravdanje puta kod poslodavca, molimo uputiti zahtjev osobi za kontakt Kongresne agencije: / Organizing Committee will issue the Letter of Invitation upon request, to be used for visa application and for your employer. Please send your request to the Conference agency, contact:
Goran Grbić, e-mail: goran.grbic@vivid-original.com