cover stranice komunikacija-02

O kongresu / About Congress

Poštovani,

izrazita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Međunarodnu konferenciju o komunikaciji u medicini, koja će se održati od 8. do 10. rujna 2022. godine u dvorani “Miroslav Čačković” Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obzirom na sadašnju epidemiološku situaciju, odlučili smo se da konferencija ide uglavnom uživo, ali ostavljamo prostor da se kolege iz Republike Hrvatske i inozemstva, koji ne budu mogli osobno nazočiti Konferenciji, uključe i online putem platforme Zoom.

Ponosni smo što se možemo pohvaliti brojnim iskoracima u edukaciji o komunikacijskim vještinama u medicini koje su tijekom zadnjih 15 godina implementirani u razne oblike nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dodiplomske, poslijediplomske i putem poslijediplomskih tečajeva trajnog medicinskog usavršavanja). Isto tako, drago nam je da ćemo tijekom održavanja ove konferencije obilježiti dvanaest (12) godina od osnutka Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine (CEPAMET) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u zagrebu, a koji je sada već nacionalno i međunarodno prepoznat kao ishodišno mjesto susreta i edukacije o raznim aspektima komunikacije u medicini.

Unatoč svemu navedenom, smatramo kako se u medicinskim krugovima još uvijek nedovoljno pozornosti posvećuje komunikaciji u medicini, koja je jedna od četiri fundamentalne vještine svakog zdravstvenog profesionalca i koja se treba podučavati od početka studija do umirovljenja. Isto tako, smatramo da je uz unaprjeđenje komunikacije između zdravstvenog profesionalca, pacijenta i članova obitelji potrebna I puno bolja interdisciplinarna komunikacija u medicini, kao i odgovoran i stručan način komunikacije s civilnim društvom, osiguravateljima, farmaceutskom industrijom te osobito medijima (uključujući i sve nove medije).

Zbog toga želimo na ovoj konferenciji okupiti sve dionike u medicini i zdravstvu na jednom mjestu te kroz niz plenarnih izlaganja i panel rasprava otvoriti sve probleme vezane uz komunikaciju u medicini i ponuditi moguće načine njihovog rješavanja. 

Vidimo se u rujnu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a vjerujemo da ćemo zajednički pokazati kolika je važnost komunikacije u medicini za ishode i zadovoljstvo liječenjem, a i potvrdit će se ono što desetljećima naglašavamo i u što vjerujemo: SVE JE U LJUDSKOM ODNOSU – ČOVJEK JE ČOVJEKU LIJEK.

 Srdačan pozdrav.

Prof. dr.sc. Veljko Đorđević, prim.dr.med.
predsjednik Znanstvenog odbora

prof.dr.sc. Marijana Braš, prim., dr.med.
predsjednica Organizacijskog odbora

To whom it may concern,

it is our great honour and pleasure to invite you to the International Conference on Communication in Medicine, which will be held from the 8-10th September 2022 in the hall “Miroslav Čačković” of the School of Medicine, University of Zagreb, Croatia.

Considering the current favourable epidemiological situation, the conference will be held both in-person/face-to-face and remotely with attendees (unable to attend the conference in person) connecting virtually and participating online via the Zoom platform.

We are proud of numerous advances in education on the communication skills in medicine that have been implemented in various forms of teaching at the Faculty of Medicine of the University of Zagreb (undergraduate, postgraduate and postgraduate courses of continuous medical training) over the last 15 years. We are also pleased that along the conference we will also celebrate 12 years anniversary since the establishment of the Centre for Palliative Medicine, Medical Ethics and Communication Skills (CEPAMET) of the Faculty of Medicine of the University of Zagreb, which is now nationally and internationally recognized as the distinctive meeting place and educational facility aimed at various aspects of communication in medicine.

Despite all the past efforts and achievements, we believe that in medical circles, an insufficient attention is still paid to communication in medicine, which is one of the four fundamental skills of every health professional and which should be taught continuously from the beginning of one’s studies until retirement. Similarly, we believe that in addition to further improving communication between health professionals, patients and family members, there is a clear need for improved interdisciplinary communication in medicine in general, as well as a need for a responsible and professional communication modes with the civil society, insurance companies, the pharmaceutical industry and especially the media (including all new media).

For this reason, we want to gather all stakeholders in medicine and healthcare in one place at this conference, and through a series of plenary presentations and panel discussions, open up all problems related to communication in medicine and offer possible ways to solve them. We look forward welcoming you in September 2022, at the School of Medicine of the University of Zagreb.

We believe that together we will demonstrate the importance of communication in medicine for favourable outcomes and satisfaction with treatments, thereby confirming what we have been emphasizing and believing in for decades: IT’S ALL ABOUT THE HUMAN RELATIONSHIP – A PERSON IS A MEDICINE FOR ANOTHER PERSON. HOMO HOMINI REMEDIUM.

Best regards,

Prof. dr.sc. Veljko Đorđević, prim.dr.med.
President of the Scientific Committee

prof.dr.sc. Marijana Braš, prim., dr.med.
President of the Organisational Committee